خبرنگار بسیج دانش آموزی شهرستان دالاهو با فرمانده سپاه ناحیه دالاهو در رابطه با نسل چهارم انقلاب(ذوالفقار- یار- خراسانیم) مصاحبه ای اختصاصی کرد.

متن مصاحبه به شرح ذیل است:

مصاحبه اختصاصی با فرمانده بسیج مقاومت سپاه ناحیه دالاهو جناب سرهنگ نوروزاکبری در رابطه با نسل چهارم انقلاب

خبرنگار بسیج دانش آموزی دالاهو:

۱-به نظر شما چه تفاوتی بین جوانهایی که در زمان انقلاب وجنگ شهید شدند با نسل امروز وجود دارد؟

تفاوت ها را خود ما ایجاد میکنیم، البته زرق و برق در دنیایامروز و آنچه که حرکت را بگیردهست ولی همین نسل جدید در صحنه های انقلاب، علم،ورزش، تحصیل، راهپیمایی و انتخابات مدارس و دانشگاهها خوش درخشیدند، بیشتر میتوانگفت سرعت اطلاعات بیشتر شده است.

۲-آیا هنوز روحیه جهاد و ایثارگری در نسل چهارم انقلاب وجوددارد؟

بدون شک هست، در فضای مجاز ی میبینیم که دفاع می کنند،درتحصیل تلاش دارند اما تا آن جهت دهی   وبسترسازی اصلی که وظیفه ماست بین خانه، محله،مسجد،   و مدرسه بیگانگی هایی دیده می شود.

۳- برای اینکه نسل چهارم انقلاب بتواند آرمانهای جوانانزمان انقلاب و شهیدان را درک کند چه کارهایی باید صورت گیرد؟

فاصله های تشریفاتی و سخت را بگیریم، در کنار آنها باشیم،راحت طلب بار نیاوریم، بخواهیم که دنبال کنند،رفیق باشیم، خود اهل باشیم و بعد ازآنها بخواهیم، از دور مراقبت کنیم و حصار سنگین ایجاد نکنیم، ادب آموزی را سختنکنیم و دین گریزی نکنیم.

۴-آیا میتوان این را گفت که نسل طلایی انقلاب همان جوانهاییبودند که در جبهه ها شهید شدند؟

بی شک آن نسل جای خود را دارد، آیا نمتوان گفت همین نسل اگردر دهه اول بودند، آیا حماسه آفرین نبودند، تردیدها و شبهاتی هست ولی نباید خیلیایستاد، حتما پاش بیفتد این نسل طوفان خواهد کرد.

۵-ساده ترین تعریف که از جوان نسل چهارم انقلاب دارید چیست؟

صاف و صادق آمده بذر پاشی و نتیجه دادن در راستای اعتلای اسلام و انقلاب

مانور رسانه ای

ذوالفقار-یار-خراسانیم

شهید محمدحسین ذوالفقاری