افتتاح طرح های عمرانی ، خدماتی با حضور مسئولین سطح شهرستان دالاهو و بخش گهواره در شهر گهواره و روستاه های تابعه

photo_2018-02-17_00-04-15

photo_2018-02-17_00-05-45

photo_2018-02-17_00-05-59