برگزاری آبروی محله و افتخار کوچه شهیدان اسد حسنی، سید یداله افتخاری، غلامعلی همتی توسط حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) گهواره در شهر گهواره کوچه شهید حسنی برگزار گردید.که با حضور پر شعور خانواده های شهدا ، مسئولین ادرات سطح بخش و عموم مردم و بسیجیان همراه بود.

photo_2018-02-17_00-17-15

photo_2018-02-17_00-17-49

photo_2018-02-17_00-18-35