به مناسبت روز درختکاری کاشت نهال هاي بنه ,گلابي وزالزالک توسطحوژه حضرت زینب کبری(س)گهواره  پایگاه مطهره که این نهال هاازگونه هاي بومي جنگل هاي زاگرس هستند ،اين گونه هاي باارزش درحال انقراض هستن براي احيا آنهابايدهرساله1000اصله نهال انهارادرفصل درختکاري درجنگلهاکشت کنيم.

IMG_20180306_143331

IMG_20180306_143335 IMG_20180306_143337 IMG_20180306_143340