به گزارش صالحین ناحیه دالاهو پرورش قارچ دکمه ای توسط خواهران بسیجی حوزه حضرت زینب کبری س گهواره پایگاه مقاومت مطهره در روستای بیراقوند که زمان کاشت این بذر تا زمان برداشت دوماه ونیم طول میکشدانجام گردید.

 

photo_2018-03-08_22-42-37

photo_2018-03-08_22-42-42 photo_2018-03-08_22-42-47

photo_2018-03-08_22-42-57

photo_2018-03-08_22-43-10

photo_2018-03-08_22-43-14

photo_2018-03-08_22-43-20