آموزش خیاطی به بسیجیان پایگاه ساجده حوزه حضرت زینب کبری(س)گهواره در روستای تختگاه

IMG_20180315_155142IMG_20180315_155148IMG_20180315_155142