آموزش قالی بافی به خواهران بسیجی پایگاه مقاومت ساجده حوزه حضرت زینب کبری(س)گهواره

IMG_20180315_155200IMG_20180315_155151IMG_20180315_155200