445315250_223670445419954_224819439011441_347827به گزارش خبرنگار حوزه مقاومت بسیج امام حسن (ع) ، بسیجیان این حوزه در نماز جمعه شهرستان واقع در مسجد المهدی کرند حضور پرشوری داشتند. حاج آقا نوروزی امام جمعه شهرستان در مورد ملی شدن صنعت نفت ، مسائل سیاسی روز و … به ایراد سخنرانی پرداختند