نشست حلقه ی صالحین پایگاه اسماء باموضوع برنامه های این حلقه در سال۹۷ با حضور فرمانده حوزه حضرت زینب کبری(س)  گهواره

۲۰۱۸۰۲۲۱_۱۰۱۲۴۶-1024x768۲۰۱۸۰۲۲۱_۱۰۱۲۳۱-1024x768۲۰۱۸۰۲۲۱_۱۰۱۲۵۱-1024x768۲۰۱۸۰۲۲۱_۱۰۱۲۲۳-1024x768