مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در واحد مقاومت هاجر با حضور دانش آموزان این واحد برگزار شد.

 

IMG_20180429_091733