نماز شکر در واحد انقلاب اسلامی دالاهو با حضور فرمانده بسیج دانش آموزی و دانش آموزان این واحد اقامه شد.

به روایت تصویر:

۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۲۱۴۲

۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۲۱۵۸

۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۲۲۱۵