برگزاری جلسه توجیهی ابلاغ برنامه سال۹۷ برای فرماندهان پایگاه حوزه حضرت زینب کبری(س)گهواره  وشورای این حوزه با حضور مسئولین واحد های مختلف سپاه ناحیه دالاهو درمسجدامام علی(ع)گهواره

۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۰۲۰۳-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۴۰۰۵-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۳۹۴۳-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۴۰۰۵-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۴۸۱۴-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۱۴۰۵-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۳۹۴۳-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۰۲۴۶-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۲۲۵۳-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۲۲۲۲۱-1024x768