برگزاری نشست سیاسی طرح یکپارچه سازی هدایت سیاسی باسخنرانی سرهنگ اکبری فرمانده سپاه ناحیه دالاهو وبا حضور فرماندهان پایگاه های حوزه حضرت زینب کبری(س)گهواره وشورای این حوزه .

۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۱۵۳۱۹-1024x768۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۱۱۸۰۴-1024x768
۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۱۱۷۴۱-1024x768
۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۱۱۷۲۹-1024x768