یکدوره  مسابقه چالش تخم مرغها بمناسبت هفته معلم  و گرامیداشت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری در واحد مقاومت امیرکبیر با حضور دانش آموزان واحدهای پیشگام  برگزار گردید و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.

۲۰۱۸۰۵۰۱_۱۱۴۱۵۰ ۲۰۱۸۰۵۰۱_۱۱۵۸۳۱ ۲۰۱۸۰۵۰۱_۱۱۵۸۵۹ ۲۰۱۸۰۵۰۱_۱۲۰۱۲۵ ۲۰۱۸۰۵۰۱_۱۲۰۴۱۸ ۲۰۱۸۰۵۰۱_۱۲۳۷۵۲ ۲۰۱۸۰۵۰۱_۱۲۳۸۴۲ ۲۰۱۸۰۵۰۱_۱۲۳۸۵۹