برگذاری مسابقه ی ورزشی دارت باهدف تقویت تمرکز ذهنی به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی توسط حوزه حضرت زینب کبری(س)گهواره با حضور فرمانده و مسئول تعلیم وتربیت این حوزه در پایگاه راکعه در روستای دشت مورت برای خواهران بسیجی این پایگاه.

درپایان این مراسم به نفرات برتر این مسابقه جوایزی اهدا گردید.

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۴۸۴۹-1024x768

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۵۵۴۲-1024x768

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۵۶۰۳-1024x768

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۴۸۱۷-1024x768

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۵۳۴۹-1024x768

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۵۳۵۵-1024x768

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۴۶۳۲-1024x768ه