نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر با موضوع حمایت از کالای ایرانی در واحد مقاومت فاطمیه با حضور فرمانده بسیج دانش آموزی، فرهنگیان و دانش آموزان برگزار گردید.

در این نشست فرمانده بسیج دانش آموزی گفت: شناخت و نحوه تبلیغ صحیح معروف در مدارس، ادارات و سایر مراکز آموزشی و پرورشی و نحوه تبلیغ صحیح آن ضروری است.
وی افزود: موضوع امر به معروف و نهی از منکر خصوصا در مدارس باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
سروان پاسدار کامران جلیلیان تصریح کرد: اجرای برنامه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر سبب کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.
فرمانده بسیج دانش آموزی اظهار کرد: استفاده از گفتار نرم و تبیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر از موضوعات کلیدی است.
وی گفت: این روش می‌تواند در مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمن نقش مهمی را ایفا کند.
 وی در ادامه افزود: شما وقتی کالای داخلی را مصرف میکنید، به کارگر ایرانی دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه‌ی ایرانی هم دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید. این فرهنگ غلطی است – که متأسفانه در بخشهائی از ما حاکم است – که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛ این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده‌ی ماست. همه مسئولیت دارند؛ باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند.
۲۰۱۸۰۵۰۵_۱۲۳۰۳۲ ۲۰۱۸۰۵۰۵_۱۲۳۱۵۴ ۲۰۱۸۰۵۰۵_۱۲۳۴۲۵ ۲۰۱۸۰۵۰۵_۱۲۳۸۰۷ ۲۰۱۸۰۵۰۵_۱۲۳۸۳۸