یادواره شهدا (شهید عباداله نوری)در روستای خسروآباد با حضور خواهران بسیجی، خانواده شهید نوری و با سخنرانی جناب سرهنگ اکبری فرمانده سپاه ناحیه دالاهو برگزار گردید.

مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وسط برادر پاسدار علی مرادی آغاز و در ادامه با سخنرانی جناب سرهنگ اکبری فرمانده سپاه ناحیه دالاهو ادامه یافت و در پایان با مداحی مداح اهل بیت آقای رمضانی و باتقدیر از خانواده شهید نوری پایان یافت.

۲۰۱۸۰۵۱۳_۱۵۲۰۱۷

۲۰۱۸۰۵۱۳_۱۵۲۴۵۶

Copy (2) of ۲۰۱۸۰۵۱۳_۱۵۵۲۲۸

Copy of ۲۰۱۸۰۵۱۳_۱۵۵۴۴۹