اختتامیه المپياد ورزشي درون مدرسه اي ،بصورت نمادین در واحد هاجر شهرستان دالاهو با حضور فرمانده بسیج دانش آموزی و جهانشاه کسانی معاون پرورشی آموزش وپرورش شهرستان دالاهو برگزار گردید.
معاون پرورشی آموزش وپرورش شهرستان دالاهو در آیین اختتامیه المپیاد ورزشی دورن مدرسه ای دانش آموزان دبیرستان هاجر گفت: زنگ ورزش زمانی مطمئن برای فراگیری بسیاری از روابط اجتماعی است.

به گزارش صالحین دانش آموزی دالاهو :جهانشاه کسانی معاون پرورشی آموزش وپرورش شهرستان دالاهو در آیین اختتامیه المپیاد ورزشی دانش آموزی دبیرستان دخترانه هاجر گفت: در بازیهای گروهی، دانش آموز معنای مصلحت جمع را فرا می گیرد .

وی در ادامه افزود:زنگ ورزش باید هدفمند باشد و برای کیفیت بخشی به ساعت ورزش، بهتر است شرایط ورزش با امکانات کافی مطلوب ومعلمان ومربیان با تجربه برای دانش اموزان فراهم شود.

درپایان این مراسم به تعدادی از دانش آموزان موفق در عرصه های مختلف ورزشی جوایزی اهداشد.

12