به گزارش صالحین ناحیه دالاهوگردهمایی سبک زندگی و مصون سازی فرهنگی با موضوع تهدیدات و آسیب های فضای مجازی توسط حجت الاسلام دکتر اسدی طوسی باحضورپرسنل کادرو وظیفه,مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه ومسئول تعلیم تربیت ناحیه درحسینیه امام علی (ع)سپاه ناحیه دالاهو برگزارگردید.

 

image_2018_05_26-12_57_54_435_OgR image_2018_05_26-12_57_55_044_VEA