جلسه هیئت اندیشه ورز قشر دانش آموزی در واحد مقاومت فاطمیه با حضور جانشین سپاه ناحیه دالاهو، فرمانده بسیج دانش آموزی و دانش آموزان این واحد برگزار گردید.

به گزارش صالحین دانش آموزی دالاهو؛ در این جلسه سرکار خانم مهوش اسلامیان بعنوان رئیس هیئت اندیشه ورز، توسط دانش آموزان انتخاب گردید.

1527345106562 1527344591181