مسابقات قرآن و عترت در واحد مقاومت هاجر شهرستان دالاهو برگزار گردید و به رهیافتگان استانی کارت هدیه اهدا گردید.

 

7d540d169525beb3916b3b0e769a112e922bcd37