حلقه صالحینی در پایگاه هاجر  واقع در روستای گاودانه خور  با حضور  ناهید عالیبیگی(سرگروه حلقه صالحین) و خواهران بسیجی برگزار گردید.

1527499896105 (1) 1527499896158 1527499896206