حلقه صالحینی در پایگاه هاجر  واقع در روستای گاودانه خور  با حضور  هدی چراغی فرمانده پایگاه هاجر و خواهران بسیجی برگزار گردید.

در پایان این نشست مراسم افطاری در این پایگاه برگزار شد.

1526822387893 1526822488904 1527498970042 1527499896079