حلقه صالحین پایگاه حکوثر حوزه خواهران الزهرا(س) در حسینیه سپاه ناحیه دالاهو با حضور خواهران بسیجی و سخنرانی آقای فلاح(مسئول حفاظت ناحیه دالاهو) و حاج آقا یوسفوند(مسئول تعلیم و تربیت ناحیه دالاهو) برگزار گردید.

۲۰۱۸۰۵۲۳_۰۹۲۹۲۵