محفل انس با قرآن کریم بمناسبت سوم خردادماه، با حضور خواهران بسیجی پایگاه فاطمه الزهرا(س) برگزار گردید.

۲۰۱۸۰۵۲۲_۱۷۰۱۰۹ ۲۰۱۸۰۵۲۲_۱۷۰۱۲۹ ۲۰۱۸۰۵۲۲_۱۷۰۱۳۱ ۲۰۱۸۰۵۲۲_۱۷۰۲۰۳ ۲۰۱۸۰۵۲۲_۱۷۰۲۱۳