حلقه صالحین پایگاه ام البینین حوزه خواهران الزهرا(س) در روستای باباجانی ریجاب با حضور خواهران بسیجی این پایگاه برگزار گردید.

 

۲۰۱۸-۰۶-۰۵_۰۴-۳۲-۴۹