حلقه صالحین پایگاه خدیجه کبری حوزه خواهران الزهرا(س) شهرستان دالاهو در محل این پایگاه با حضور خواهران بسیجی برگزار گردید.

 

۲۰۱۸-۰۵-۲۷_۲۰-۰۶-۴۷