حلقه صالحینی در پایگاه زینب کبری(س) واقع در روستای حریر با حضور  خانم اصحابی فرمانده پایگاه زینب کبری(س) و خواهران بسیجی برگزار گردید.

۲۰۱۸۰۵۳۰_۱۴۵۸۲۴