طرح کرامت(ویزیت رایگان) بمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی در محله شوا با حضور فرمانده بسیج دانش آموزی و با همکاری سپاه، شبکه بهداشت، هلال احمر و بهزیستی و توزیع داروی رایگان به همت سپاه ناحیه دالاهو اجرا شد.

48d497e6832606109128bd461e4f68cd0f78b118