حلقه صالحین پایگاه هاجر حوزه خواهران الزهرا(س) در روستای گاودانه با حضور فرمانده پایگاه هاجر، سرگروه حلقه صالحین و خواهران بسیجی این پایگاه برگزار گردید.

در این نشست حاضرین، درباره حجاب و عفاف مطالبی را بیان نمودند.

«حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی – اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

حجاب و عفاف پدیده مذهبی – ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی – اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

IMG_20180602_185145_261

IMG_20180602_185138_330

IMG_20180602_185136_152