راهپیمای و پیاده روی گردان الزهرا(س)( گروهان کوثر) برگزار گردید.

خواهران بسیجی پایگاه کوثر حوزه خواهران الزهرا(س) در پیاده روی گردان الزهرا(س) شرکت نمودند.

2018-07-01-613 2018-07-01-614 2018-07-01-616 2018-07-01-620