سرهنگ دوم پاسدار نوروز اکبری فرمانده سپاه ناحیه دالاهو در رزمایش یکروزه پایگاه کوثر حضور یافت.

فرمانده سپاه ناحیه دالاهو با تقدیر از حضور خواهران بسیجی در این رزمایش، مصالبی را درباره مسائل روز بیان کردند.

 

2018-07-01-704 2018-07-01-684 2018-07-01-685 2018-07-01-690