کلاس اسلحه شناسی گروهان کوثر با حضور آقای رازقی و خواهران بسیجی برگزار گردید.

در این جلسه آقای رازقی عناوینی از قبیل  بازو بست سلاح، جنگ افزار شناسی و اصول تیراندازی را آموزش دادند.

 

2018-07-01-644 2018-07-01-645