کلاس  پدافندغیرعامل با حضور خواهران بسیجی حوزه خواهران الزهرا(س)  در محل این حوزه برگزار گردید.

  خواهر مرضیه نجفی فرمانده حوزه خواهران الزهرا(س) در این جلسه آموزشی   به تشریح مبانی پدافند غیرعامل پرداخت.

وی در این جلسه اظهار داشت: مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات می شود پدافند غیر عامل است.
وی در ادامه گفت: پدافند غیرعامل ضمن افزایش ظرفیت های دفاعی و توان بازدارندگی ملی و مقاومت مردمی و بالا بردن هزینه تهاجم، تردید اساسی را در اراده تهاجمی دشمن ایجاد می کند.

ایمن سازی مراکز حیاتی و حساس کشور، نهادینه کردن اصول پدافند غیرعامل در طرح های توسعه ای، توسعه کمی وکیفی نیروی انسانی متخصص، فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی و بالا بردن قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط بحران و بلایای طبیعی از اهداف کلان پدافند غیر عامل است.