تصویب ۸۲ طرح اشتغال زادرشهرستان دالاهو

جلسه کمیته فنی ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دالاهو به ریاست جهانبخش حیدری فرماندار دالاهو و با حضور رئیس اداره کار شهرستان ، روسای بانکها وادارات ذیربط وبسیجیان کارمندی برگزارشد . در این جلسه ۸۲ طرح با اعتبارحدود ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واشتغالزایی ۲۴۱ نفر بصورت دائم درحوزه های عشایری،کشاورزی و فرهنگی به تصویب رسید.

جهانبخش حیدری فرماندار دالاهو بابیان این مطلب که فرصتها درحوزه اشتغال زایی برای همه استانها و شهرستانها یکسان است افزود بعد وقوع حادثه زلزله فرصتهای جدیدی برای توسعه اشتغال وکاهش بیکاری بوجود آمد .
حیدری تصریح کرد تمامی دستگاهای اجرایی ، بانکها و متقاضیانی که در صدد اجرای طرحهای اشتغال زا هستند، باقدرت تا حصول نتیجه پیگیری کنند چه بسا بعدها این فرصت نباشد.