به گزارش خبرنگار حوزه مقاومت بسیج امام حسن(ع)، پرسنل کادر و وظیفه این حوزه در تکریم و معارفه جانشین ناحیه شرکت کردند و طی آن آقای الله وردی بجای آقای امیری منصوب شدند.