کارگاه الگوی سوم بمناسبت هفته بسیج با حور خواهران بسیجی حوزه خواهران الزهرا(س) در محل این حوزه برگزار گردید.

خواهر مرضیه نجفی فرمانده حوزه خواهران الزهرا(س) دالاهو در این نشست گفت: کتاب ” الگوی سوم ( الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه) ” از آن دسته کتابی هایی است که به مسایل بسیار مهم در سبک زندگی اسلامی، الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه پرداخته شده است.
وی در ادامه گفت:  موضع دانشمندان مسلمان نیز در باره الگوی رفتاری زن مسلمان متفاوت است. بعضی از آنها «حبس» زن در خانه را مستحب شمرده، بلکه بعضی از آنها خروج زن از منزل و مواجهه بصری و کلامی با مردان را جز در موارد ضروری حرام شمرده‌اند؛ در حالی که بعضی دیگر مشوّق حضور اجتماعی زنان با رعایت ضوابط شرعی هستند.
وی افزود:«در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردند که می‌توانند تعریف زن و حضور او در ساحت رشد و تهذیب خویش و در ساحت حفظ خانه سالم و خانواده متعادل و در ساحت ولایت اجتماعی و جهاد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی را جهانی کنند و بنبستهای بزرگ را در هم بشکنند».