برگزاری حلقه رهبران کوچک ویژه فرماندهان واحدهای پیشگام مدارس دخترانه و پسرانه با حضور شورای حوزه دانش آموزی