خبر حوزه نبی اکرم(ص)؛

جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر با حضور کارمندان بسیجی  وروءسای محترم ادرات سطح شهر و فرمانده حوزه کارمندی و سخنرانی جناب سرهنگ اکبری فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه دالاهو در روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان برگزار گردید در این جلسه جناب سرهنگ اکبری ضمن خیر مقدم  به کارمندان  بسیجی و رؤسای ادارات ،درباره امربه معروف ونهی از منکر سخنانی ایرا د نموده و برنامه های ستاد امربه معروف و نهی از منکر را بطور کامل تشریح نموده و از بسیج کارمندی شهرستان خواستند که این برنامه ها را با جدیت و تلاش بیشتری  پیگیری نمایند در ادامه ایشان درباره فلسفه وجودی حلقات صالحین و هدف از تشکیل این حلقات   مباحثی ارائه نمودند سپس در پایان جلسه به تعدادی از مشکلات شهرستان اشاره نمودند و راه حل برون رفت از این مشکلات را تلاش و پشتکار و مدیریت جهادی عنوان نمودند و ازکارمندان بسیجی و روءسای ادارات خواستند در حل این مشکلات کوشا بوده و تمام تلاش خود را بکار گیرند.