فرمانده حوزه نبی اکرم (ص) از اجرای بیش از10عنوان برنامه درهفته بصیرت شهرستان دالاهو خبرداد