گزارش تصویری؛

نشست روشنگری سیاسی حوزه نبی اکرم(ص) شهرستان دالاهو در محل حوزه نبی اکرم(ص) برگزار شد.