خبر حوزه نبی اکرم(ص)؛

به گزارش صالحین ناحیه دالاهو نشست روشنگری سیاسی حوزه مقاومت بسیج حضرت نبی اکرم(ص) در روز پنج شنبه مورخ1397/09/29با حضور حجت السلام یوسفوند مسئول تعلیم و تربیت ناحیه برگزار گردید در این جلسه ایشان سخنانی در مورد تحریم های ظالمانه آمریکاو جنگ اقتصادی و چگونگی مقابله با آن سخنانی ایراد نمودند سپس ایشان ازبسیجیان خواستند که با صبر و حوصله و امید به آینده مشکلات پیش رو را  پشت سر گذارندو این دوران نیز همانند جنگ تحمیلی برای ملت ایران به موفقیت و پیروزی ختم خواهد شد.