خبر حوزه نبی اکرم(ص)؛

به گزارش صالحین ناحیه دالاهو کارگاه آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری با حضور اعضای بسیج کارمندی حوزه کارمندی(حوزه نبی اکرم(ص)) شهرستان دالاهو در فرمانداری شهرستان برگزار شد.