خبرحوزه نبی اکرم(ص)؛

حیدری فرماندار دالاهو ضمن بازدید از مرکز بستر درمان کرندغرب و بررسی روند ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی با عزیزی مدیر پزشک شبکه و سایر کارکنان این مرکز گفتگو کرد. در این دیدار علاوه بر خانم اکبری معاون سیاسی-امنیتی-اجتماعی ، فرمانده پایگاه شهید باهنر بسیج کارمندی شهرستان نیز حضور داشتند.