به گزارش صالحین ناحیه دالاهوسرهنگ نوروز اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دالاهو و فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه السلام از پایگاه شهید همت روستای حریربازدید وسرکشی کردند همچنین  مشکلات وموانع فعالیت پایگاه،روستا و حلقات صالحین رابررسی کردند.