خبر حوزه نبی اکرم(ص)

با حضور فرماندار و جمعی از فرماندهان حوزه بسیج کارمندی شهرستان دالاهو مدارس بازسازی شده توسط خیرین در ردستاهای سرخه دیزه و سرمیل افتتاح شد.