از حوزه بسیج دانش آموزی ناحیه دالاهو با اهداء لوح به مناسبت کسب موفق ترین حوزه بسیج قشری در سطح ناحیه در سال 96 تقدیر به عمل آمد.