از حوزه بسیج دانش آموزی ناحیه دالاهو با اهداء لوح به مناسبت کسب موفق  ترین حوزه بسیج قشری در سطح ناحیه در سال  96 تقدیر به عمل آمد.