خبر حوزه نبی اکرم(ص)؛

فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت نبی اکرم(ص) شهرستان دالاهو با جمعی از پرسنل شهرداری کرندغرب دیدار و به فرمانده پایگاه شهید چمران شهردای لوح تقدیر اهدا نمود.