به گزارش صالین ناحیه دالاهو تست آمادگی جسمانی گردان و دفاع شخصی گردان بیت المقدس حوزه امام علی علیه السلام گهواره برگزارگردید.